Base
Name

Curt Tishler

Title

Sweet banana bread and Captivated vanilla hotcakes

City

Metz

State / Province

Florida

Bio

I’m Curt and I live in a seaside city in northern France, Metz. I’m 32 and I’m will soon finish my study at Theatre.

mình rất muốn ẩm thực chay, cho nên mình hay trao đổi các recipes thực hiện món bánh chay lấy các mẹ cùng hiểu được, cùng học hỏi, kèm cặp nghiên cứu làm loại bánh chay ngay tại nhà dành cho chị ăn kiêng