Base
Name

Sheryl Brassell

Title

pastry quality recipes BITTERSWEET CHOCOLATES PUDDING

City

Kansas City

State / Province

Montana

Bio

I’m Sheryl and I live in Kansas City.
I’m interested in Architecture, Exhibition Drill and Danish art. I like travelling and watching Two and a Half Men.

tôi mê nhào tấm bánh từ nhỏ, thích nhào tấm bánh và bật bếp ăn, website này tôi chia sẻ các công thức làm bánh mà mình biết